Řešíme problematiku vody v krajině:

Voda je nezbytnou a nepostradatelnou součástí života a všech přírodních cyklů:

  • pomůžeme vám s navržením optimálních způsobů hospodaření s vodou (v obci, v lokalitě…)
  • zpracujeme studie proveditelnosti revitalizace vodních ekosystémů
  • pomůžeme se zpracováním a administrací žádostí o dotace v oblastech vodohospodářské infrastruktury, protipovodňové ochrany nebo revitalizace malých vodních nádrží (OPŽP, NPŽP, MZe…)
  • seznámíme vás s možnostmi a podmínkami dotačních programů podporujících přirozené funkce krajiny a pomůžeme se zpracováním žádosti (Program péče o krajinu, Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny…)


Motto: Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna (Benjamin Franklin)