Vaše dotace zajistíme do A do Z:

Dotace v oblastech vodohospodářské infrastruktury, protipovodňové ochrany nebo revitalizace malých vodních nádrží, programy podporující přirozené funkce krajiny, energetické úspory a inovace ve firmách, zlepšení a efektivita nakládání s odpady a mnoho dalšího.

Zajistíme kompletní administraci Vašich záměrů :

  • konzultace projektového záměru, dotační možnosti
  • zpracování žádosti o dotaci
  • průběžná administrace projektu v průběhu jeho realizace
  • zajištění výběrového řízení na dodavatele realizace projektu
  • zpracování závěrečných zpráv
  • zajištění udržitelnosti projektu

Po celou dobu zajišťujeme komunikaci s poskytovatelem dotace i všemi účastníky projektu (dodavatel, úřady…).

Služby poskytujeme obcím i firmám.